Valper etter Åstdalen's Edda

Så er vi i gang. Valper er like moro hver gang. Edda er dessuten så enkel under valping og valpestell at det er en rein fornøyelse. 
Nå blir det å følge med så alt går som det skal og så blir det en sommer med masse leik i valpegården.